Yeşil Fabrika ve Çevre

Akateks Tekstil Sanayi , topluma ve doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmek için;

  • Çevre kirlenmesini önlemeyi
  • Kirliliği kaynağında azaltmayı,
  • Çevresel faaliyetlerini ulusal mevzuata ve uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi standartlarına uygun olarak yürütmeyi
  • Müşterilerinin çevre ile ilgili kurallarını sürekli olarak izlemeyi ve bu kurallara uygun şekilde faaliyet göstermeyi
  • Tüm çalışanlarına eğitimlerle çevre bilinci kazandırmayı,
  • Tedarikçilerinin de çevresel konularda gelişmesine katkıda bulunmayı,

taahhüt ederek Çevre Yönetim Sistemini Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sisteminin üç ana başlığından biri olarak ele almıştır.

Bu çalışma doğrultusunda;

  • Çevre - İş Sağlığı - İş Güvenliği Politikası 02 Ağustos 2004 tarihinde yayınlanmıştır.
  • Çevre bilincinin oluşturulması için çalışanlara eğitimler verilmektedir.,
  • Fabrikadaki çevre boyutları ve çevre etkileri belirlenmektedir
  • Belirlenen bu boyutların kontrol altında tutulması için gerekli prosedür ve talimatlar oluşturulmaktadır.