BASKI'da AKATEKS

Rotasyon Baskı Makineleri Son yıllarda silindirik şablonlu film baskı makineleri büyük önem kazanmıştır.

Baskının duraksamalı olarak yapıldığı düz şablonlu film basma makinelerinin tersine rotasyon baskı işlemi süreklidir.

Bu nedenle rulo baskısına yakın, hazırlık, desen ve renk değiştirme sürelerinin kısalığı göz önüne alınırsa rulo baskıdan daha yüksek bir üretim sağlanır.

Rotasyon desen şablonları temel olarak, basacak kısımları boya geçirecek şekilde delikler içeren, basmayacak kısımları ise lakla kapatılmış veya delik içermeyen nikel silindirlerdir.

Rotasyon baskı makinelerinde, 1620-3200mm baskı eninde ve 640-1018 mm arasındaki standart raport boylarında çalışma imkanı sağlanmaktadır.

Baskı hızları 110m/dakikaya ulaşmaktadır.

Baskı Desenlerimiz :