İş Sağlığı ve Güvenliği

Akatek Tekstil Sanayi, topluma ve doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmek için;

  • İş sağlığı güvenliği risklerini belirleyerek kontrol altına almayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal mevzuatı ve müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarını sürekli olarak izlemeyi ve uygun şekilde faaliyet göstermeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi standardlarına uygun olarak yürütmeyi
  • Sürekli gelişmeyi sağlamak üzere yönetim sistemini ve uygulamalarını periyodik olarak gözden geçirmeyi,
  • Tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi,,
  • Tedarikçilerinin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gelişimine katkıda bulunmayı taahhüt etmişti

taahhüt ederek Çevre Yönetim Sistemini Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sisteminin üç ana başlığından biri olarak ele almıştır.

Bu çalışma doğrultusunda;

  • Çevre - İş Sağlığı - İş Güvenliği Politikası 02 Ağustos 2004 tarihinde yayınlanmıştır.
  • Çevre bilincinin oluşturulması için çalışanlara eğitimler verilmektedir.,
  • Fabrikadaki çevre boyutları ve çevre etkileri belirlenmektedir
  • Belirlenen bu boyutların kontrol altında tutulması için gerekli prosedür ve talimatlar oluşturulmaktadır.